Caso de estudio

Quan s’ha de prendre la decisió compromesa

NO ENS ENTENEM PER REPARTIR L’HERÈNCIA. Fa temps que a la família en negociem el repartiment, però no ho acabem de resoldre. Tinc una proposta sobre la taula i he de valorar si l’accepto o si començo una batalla judicial per reclamar el què crec que em correspon. He devalorar tots els escenaris per a […]