Caso de estudio

Quan cal aconseguir l’acord

TENIM UN PROBLEMA DE MANCA DE LIQUIDESA. Els nostres anàlisis diuen que és un problema de la conjuntura i que el podem resoldre amb l’ajuda dels nostres clients, proveïdors, treballadors i entitats financeres. Cal negociar amb tots ells per tirar endavant un pla de viabilitat. En depèn la nostra supervivència. ÉS UNA INDEMNITZACIÓ IMPORTANT, l’he […]